İstatistik Danışmanlık Hizmeti Almak İçin Yüz Yüze Görüşmek Şart mıdır?

Hayır. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde yüzyüze görüşme olmadan, sadece online iletişim yoluyla da sağlıklı istatistik analiz yapılması mümkündür. Bunun iki ön koşulu vardır;

1. Verilerin doğru olarak toplanmış ve programlara girilmiş olması

2. Araştırmacıların hipotezlerine (araştırma sorularına) hakim olması.

Varsa verilerdeki sorunlar giderildikten sonra, hipotezlerinizin doğru analizlerle test edilmesi deneyimli bir araştırmacı için oldukça kolaydır. Ayrıca online/uzaktan danışmanlık hizmeti almak, hem araştırmacılar hemde danışmanlık hizmeti veren kişi için esnek çalışma saatleri ve zaman kazandırmaktadır.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan araştırmacıların istatistik uzmanı ile yüzyüze görüşmek için özel zaman ayırması gerekmedir. Online istatistik danışmanlık hizmeti olanakları sayesinde çalışma sonuçlarının alınması için ek bir zaman ayırmaya gerek kalmamaktadır.

Analiz Yaptıracağım, Yapacağım Ödemeye Neler Dahildir?

  • Verilerin kontrolü,
  • Her hipoteze ilişkin tanımlayıcı istatistikler, anlamlılık değerleri ve yorumları,
  • Kullanılan istatistiksel yöntemle ilgili detaylar,
  • Örnek tablolar,
  • 2 adet grafik yapacağınız ödemeye dahildir.

Ayrıca araştırmacı 1 defaya mahsus olarak ek analiz, basit düzenlemeler talep ettiğinde ek bir ücret talep edilmemektedir.

Verilerin analizi tamamlandıktan sonra veride değişiklik yapılması nedeni ile analizlerin tekrarlanması yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Bulguların teze veya yayına konacak şekilde tablolaştırılması (makul) bir ek ödeme yapılması durumunda mümkündür. Ödeme tablo sayısına ve türüne göre belirlenmektedir.