P değeri nedir? Nasıl yorumlanır?

P değeri bir karşılaştırmada “istatistiksel anlamlı fark vardır” kararı vereceğimiz zaman yapacağımız olası hata miktarını gösterir. Ünlü bir istatistikçi olan Fisher tarafından bu hatanın maksimum kabul edilebilir düzeyi 0,05 olarak önerilmiş ve kabul görmüştür. Bir test sonucunda bulunan P değeri 0,05'in altında bir değer ise karşılaştırma sonucunda anlamlı farklılık bulunduğu anlamına gelir.

Paket programlar P değerini nerede veriyor?

SPSS paket programında p değeri Sig. kısaltması ile verilmektedir. Sig. “significance” (anlamlılık) kelimesinin kısaltmasıdır. SPSS dışındaki bütün programlar ise P değerini “P value” ya da P olarak belirtmektedir.

P değeri nasıl yorumlanır?

P değeri küçüldükçe istatistiksel olarak anlamlı farklılığın kanıtı artar.

p değeri 0,01 ile 0,05 aralığında; İstatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

p değeri 0,001 ile 0,01 aralığında; Yüksek düzeyde olarak anlamlı fark vardır.

p değeri 0,001 den daha küçük ise; Çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

p değeri 0,10 ile 0,05 aralığında; Sınırda anlamlılık-marginally significant- anlamına gelmektedir.

P değerini 0,05'ten küçük buldum şimdi ne yapacağım?

Tıpta klinik ve istatistiksel anlamlılık birbirinden farklılık gösterir. Bir bulgunun araştırmacı açısından önemli olması için hipotez testi sonucunda istatistiksel anlamlılığın bulunmasının yani bulgunun klinik anlamlılığı da tartışılır.

Klinik anlamlılık genellikle etki büyüklüğü veya güven aralığı tahminlerine dayalı tartışılır.

Klinik anlamlılık, istatistik anlamlılık ve güven aralığı hakkında daha daha fazla bilgi için P değeri ve güven aralığı başlıklı makaleyi okumanızı öneriyoruz.