SPSS Paket Programında Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

Süresi: 2 gün

Kurs programı

I. GÜN

Sabah Oturumu

09.15-09.45 Tanışma ve kurs beklentilerinin alınması, kurs başlangıcı değerlendirme sınavı

09.45-10.30 Tıpta çalışma planlama (Teorik)

10.45-12.00 Uygulama:Verilerin SPSS'e girilmesi ve kontrolü (Uygulama)

Öğleden sonra oturumu

13.15-14.00 İstatistiksel anlamlılık nedir? P değeri ve güven aralığı. (Teorik)

14.15-15.30 Çapraz tablo istatistikleri: Ki-kare testi, Odds ve Rölatif Risk oranları (Teorik+Uygulama)

15.45-17.00 Normal dağılım kontrolü ve Korelasyon analizi (Teorik+Uygulama)

II.GÜN

Sabah Oturumu

09.30-10.45 Bağımsız iki grup karşılaştırmaları: Student t ve Mann Whitney U testleri (Teorik+Uygulama)

10.45-12.00 Bağımlı 2 ölçümün karşılaştırılması: Eşleştirilmiş t ve Wilcoxen testleri (Teorik+Uygulama)

Öğleden sonra oturumu

13.30-14.45 Güç Analizi (Teorik+Uygulama)

15.00-15.15 Kurs sonu değerlendirme sınavıG*Power 3.01 Programı ile Uygulamalı Güç analizi Kursu

Süresi: 1 gün

Kurs programı

Sabah Oturumu

09.30-09.45 Tanışma ve kurs beklentilerinin alınması

9.45-10.30 Örnek genişliğini etkileyen faktörler (Teorik)

10.45-11.30 Prevelans çalışmalarında örnek genişliği belirleme (Teorik+Uygulama)

11.30-12.00 G*Power 3.01 programının bilgisayarlara kurulumu ve tanıtımı

Öğleden sonra oturumu

13.15-14.00 İki bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karşılaştırmak için örnek genişliği belirleme (Teorik+Uygulama)

14.15-15.00 İki bağımlı gruptan elde edilen ortalamaları karşılaştırmak için örnek genişliği belirleme (Teorik+Uygulama)

15.15-16.00 İki bağımsız oranı karşılaştırmak için örnek genişliği belirleme (Teorik+Uygulama)

16.15-17.00 Korelasyon katsayısının hesaplanacağı çalışmalar için örnek genişliği belirleme (Teorik+Uygulama)

17.00 Kurs kapanışı