YAZAR: SEVAL KUL

Klinik Araştırmalarda Örnek Genişliği Belirleme (Güç Analizi-Power Analizi) TIKLAYINIZ

ÖZET:

Bir çalışmanın planlanma aşamasında yeterli büyüklükteki örneklem genişliğini tahmin etmek gerekir. Bunun birçok nedeni vardır. Öncelikli olarak güç analizi yardımıyla kaynakların ve emeklerin boşa harcanmasının önüne geçilir. Ayrıca gereğinden küçük örnekle çalışmanın sonucu düşük güce sahip bir çalışma yapmak olacaktır. Gereğinden çok büyük örnek genişliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda ise klinik olarak anlamlı olmayan iki uygulamanın istatistiksel olarak anlamlı çıkması mümkündür. Bu çalışmada örnek genişliği belirlemenin temel ilkelerinden bahsedilmiş ve iki hipotetik örnek için örnek genişliği belirlenmiştir.


İstatistik sonuçlarının yorumu: P değeri ve Güven aralığı nedir? TIKLAYINIZ

ÖZET:

İstatistiksel anlamlılık bir kararın önemli olma derecesidir. Tıpta klinik ve istatistiksel anlamlılık birbirinden farklılık gösterir. Bir bulgunun klinisyen açısından önemli olması için hipotez testi sonucunda istatistiksel anlamlılığın bulunmasının yani bulgunun klinik anlamlılığı da tartışılır. Bir bulgunun istatistiksel olarak anlamlılığının derecesi p değeri ile gösterilirken klinik anlamlılık için genellikle etki büyüklüğü veya güven aralığı tahminlerine dayalı tartışılır. Bu çalışmada p değeri ve güven aralığının ne anlama geldiği ve nasıl kullanıldığından bahsedilmiştir.


Uygun istatistiksel test seçim kılavuzu TIKLAYINIZ

ÖZET:

Bir araştırmanın sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi öncelikli olarak amaca ve veriye uygun istatistiksel testin seçilmesine bağlıdır. Tıpta araştırmalar çok farklı amaçlarla yapılmaktadır. Buna ek olarak ölçülen değişkenler araştırmadan araştırma farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle araştırmacılar için çalışma sonunda elde ettikleri verilerin analizi oldukça karmaşık bir sorun olarak görülmektedir. Bu çalışmada araştırmacıların en uygun istatistiksel testi seçebilmesini kolaylaştırmak amacıyla en doğru istatistiksel yönteme karar verme aşamaları şematize edilerek gösterilmiştir.