Analiz Yaptıracağım, Yapacağım Ödemeye Neler Dahildir?

  • Verilerin kontrolü,
  • Her hipoteze ilişkin tanımlayıcı istatistikler, anlamlılık değerleri ve yorumları,
  • Kullanılan istatistiksel yöntemle ilgili detaylar,
  • Örnek tablolar,
  • 2 adet grafik yapacağınız ödemeye dahildir.

Ayrıca araştırmacı 1 defaya mahsus olarak ek analiz, basit düzenlemeler talep ettiğinde ek bir ücret talep edilmemektedir.

Verilerin analizi tamamlandıktan sonra veride değişiklik yapılması nedeni ile analizlerin tekrarlanması yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Bulguların teze veya yayına konacak şekilde tablolaştırılması (makul) bir ek ödeme yapılması durumunda mümkündür. Ödeme tablo sayısına ve türüne göre belirlenmektedir.