BULGULAR VE YÖNTEM BÖLÜMÜNÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Tezinizin ya da makalenizin istatistiksel yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmının doğru şekilde yazıldığından ve yorumlandığından, istatistik terminolojisinin doğru kullanıldığından emin olmanız için teziniz ya da makaleniz gözden geçirilmektedir.