Bir araştırma sorusu en az bir bağımlı birde bağımsız değişken içerir.

Bağımlı değişken çalışmanın birincil değişkenidir. Diğer değişkenlerden etkilendiği düşünülen değişkendir.

Bağımsız değişken ise bağımlı değişken üzerine etkisi araştırılan değişkendir.

Aşağıda farklı araştırma soruları için bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilmiştir.


Araştırma sorusu örnekleri üzerinde bağımlı ve bağımsız değişkenler;

Yaş (bağımsız değişken) ile Fev (bağımlı değişken) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki var mıdır?

Sigara kullanımı (bağımsız değişken) ile KOAH (bağımlı değişken) arasında anlamlı ilişki var mıdır?

Fev değerleri (bağımlı değişken) bakımından 2 farklı tedavi grubu (bağımsız değişken) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?