Veriyi analize hazır hale getirmek için ilk yapılması gereken işlem verilerin elektronik bir ortama aktarılmasıdır. Bu amaçla en fazla kullanılan 2 program vardır.

  • Excel paket programında veri girişi oldukça basittir. Excel sayfasının ilk satırı değişkenlerin adlarının verilmesi için kullanılır. İki satırdan itibaren her satır bir denek için ayrılır. Aynı denekten elde edilen tüm veriler yanyana girilir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilere örnek veri girişi gönderilmektedir.
  • SPSS de veri girişi daha karmaşıktır. SPSS de iki arayüz vardır. Excelde girilen bir verinin diğer paket programlara aktarılması oldukça kolaydır. Anket yada veri toplama formunun gönderilmesi durumunda veri tabanı tarafımızdan oluşturulmaktadır.

Verinizin kontrolü ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız.