TEKRARLANAN ÖLÇÜMLÜ VERİLERİN ANALİZİ

Aynı hastadan 3 veya daha fazla zamanda elde edilmiş sayısal ölçümlerdeki değişimlerin anlamlılığının test edilmesinde kullanılan ileri bir istatistiksel yöntemdir. Tekrarlanan ölçümlere ek olarak grup gibi diğer değişkenlerinde modele dahil edilmesi mümkündür. Parametrik olmayan yöntemi Freidman testidir. Sayısal değişkenin normal dağılmadığı durumda GEE (generalised estimating equations) yöntemide kullanılan popüler bir yöntemdir.