TANI TESTLERİNİN ETKİNLİK İSTATİSTİKLERİ

Bir testin tanı testi olarak tıpta kullanılmaya başlamadan önce altın standart (gold standard) bir teste göre etkinliğinin ıspatlanması gerekir. Bu amaçla kullanılan istatistiksel yöntemlerden bazıları;

  • Sensitivite (Duyarlılık)
  • Spesifite (Seçicilik)
  • Pozitif ve Negatif kestirim (predictive) değerlerdir.
  • Pozitif ve Negatif olabilirlik (likelihood ratio) oranlarıdır.

Bu yöntemlere ek olarak;

  • ROC Eğrisi (Receiver Operating Characteristic Curve) sayısal bir değişkenin tanı koyma yeterliğinin test edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Genellikle hasta ve kontrol gruplarının birbirinden ayrılması için yani tanı koymak için sayısal ölçüme bir kesim noktası (cut-off) değeri bulmak amaçlanır.