LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

Bir hastalığın yada durumun ortaya çıkmasında etkili olabilecek faktörlerin (risk faktörlerinin) belirlenmesinde kullanılan oldukça popüler bir ileri istatistiksel yöntemdir. Hasta grubuna karşılık kontrol grubunda da ilgili faktörlerin değerlendirilmiş olması gereklidir. Bu analizin sonucunda istatistiksel anlamlılık (p değeri) değerinin yanı sıra düzeltilmiş odds oranları (adjusted odds ratio) değerleri ve güven aralıklarıda verilir.