Güç analizi "çalışmalarda gerekli minimum denek sayısını belirleme"
özellikle Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onaylarının zorunluluk haline gelmesinden sonra önemi fark edilmiş bir bir konudur. Bir çalışmanın planlanma aşamasında yeterli büyüklükteki örneklem genişliğini tahmin etmek gerekir. Gereğinden küçük örnekle çalışmanın sonucu fark bulunabilecek bir araştırmada anlamlı farkı bulamamak bir önemli bir sorundur. Ayrıca gereğinden çok büyük örnek genişliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda ise klinik olarak anlamlı olmayan iki uygulamanın istatistiksel olarak anlamlı çıkması mümkündür.

Güç analizi daha önceden yapılmış benzer çalışmalar, deneyimler, beklentiler yada pilot çalışmalar temel yapılır.

Araştırmacıların en çok ihtiyacı olan iki grup karşılaştırması ve iki oran karşılaştırması için gerekli minimum örnek genişliğinin hesaplanması tarafımızdan hazırlanan ücretsiz Türkçe uygulamalar ile oldukça kolaydır.

sga2
GÜÇ ANALİZİ PROGRAMLARI

Uygulama 1. İki ortalamanın karşılaştırılması için örnek genişiği belirleme;

Tip I hata: 0.05 yada 0.01 düzeyinde olabilir. 0.05 düzeyinde tutmak %95 güvenle karar vermek demektir.

Tip II hata: 0.20 düzeyinde tutulursa testin gücü %80, 0.10 düzeyinde tutulursa testin gücü %90 olacaktır.

Ortalamalar arasındaki fark (Etki büyüklüğü): İki grubun ortalamaları arasında beklenen değişim miktarıdır. Genellikle gruplardan birisi kontrol grubudur. Kontrol grubundaki değerler daha önceki çalışmalardan bulunabilir. Sonrasında yeni grupta bu değerin ne kadar azalacağı veya artacağı tartışılır. Bu farklılık etki büyüklüğü olarak adlandırılır.

Grup 1 standart sapma: Kontrol grubundaki standart sapma değeri

Grup 2 standart sapma : Genellikle kontrol grubuna benzer bir değer girilir.


Uygulama 2. İki oranın karşılaştırılması için örnek genişliği belirleme;

Tip I hata: 0.05 yada 0.01 düzeyinde olabilir. 0.05 düzeyinde tutmak %95 güvenle karar vermek demektir.

Tip II hata: 0.20 düzeyinde tutulursa testin gücü %80, 0.10 düzeyinde tutulursa testin gücü %90 olacaktır.

1. grubun oranı: Genellikle kontrol grubunda yada en bilinen gruptaki oran daha önceki çalışmalardan belirlenir.

2. grubun oranı: Yeni grupta eski gruba bakarak oranın % ne kadar artacağı yada azalacağı beklentisi varsa ona göre yeni grup oranının beklenen değeri tahmin edilir.

Daha detaylı bilgi için Güç analizi makalesinin okunması önerilmektedir.