Neden Profesyonel Destek Almalıyım?

İstatistik analizlerde danışmanlık almak araştırmacının çalışmayı, tezi yada araştırmayı hızlı ve doğru şekilde planlaması, verileri doğru araçlarla toplaması (anket, ölçek veya bigi toplama formu), verilerin analizinde verilerin yapılarına en uygun yöntemlerle test etmesi gibi bir çok avantaj sağlamaktadır.

En basit görünen Student t testinin bile verilerin normal dağılması, varyansların homojenliği gibi bir çok önşart kontrolünden sonra uygulanması gerekmektedir.


Parametrik test kullanmak yerine parametrik olmayan testlerin tercih edilmeside p değerini etkileyecektir.